Magnus Thim - 2019

Magnus Thim

Real Estate and Customer Experience Lead, Senior Manager

Magnus Thim är Real Estate and Customer Experience Lead, Senior Manager på Prologis Nordics. Han förvaltar 19 fastigheter om ungefär 500 000 kvadratmeter.

Thim har ansvar för fastighetsförvaltning i Norden och är aktiv i den tekniska och kommersiella hanteringen av portföljen, i val av och översyn av externa teknik- och förvaltningsleverantörer. Hans ansvarsområden omfattar budgetering, förhandlingar, hantering av förvaltningskontrakt, analyser av årets förvärv och disponering av portföljen, och att samordna strategi och förvaltning. I hans roll ingår också för kunskapsöverföring om fastighetsförvaltning inom norra Europa.

Thim har ett förflutet inom byggnads- och fastighetsförvaltning. Han blev underhållstekniker 1998 och underhålls- och produktionschef 2005. 2011 blev han Key Account Manager på Veolia med Prologis som nyckelkund. Han började på Prologis som inhyrd fastighetsförvaltare 2016 och blev fastighetsförvaltare för Norden i januari 2018.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.