”Vår hållbarhetsrapport för 2020 lyfter fram de framsteg vi fortlöpande gör inom vårt långvariga engagemang för ESG. Under ett år som innebar exceptionella utmaningar är jag stolt över att vårt europeiska team har fortsatt att genom innovation, tillväxt och samarbete stötta våra kunder och samhällen. Det är också ett tydligt bevis för vår filosofi, som är att sätta ESG först, inte bara för att det är affärsmässigt bra, utan för att det är det rätta.”

Ben Bannatyne
VD, Prologis Europe 


Mer än ett decennium efter publiceringen av vår första rapport om miljöförvaltning, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) släpper Prologis sin ESG-rapport för 2020. ESG är en del av vårt DNA och genomsyrar allt beslutsfattande, från styrelserummet till alla delar av vår globala verksamhet. Företagets åtagande gällande ESG anpassas efter den strategiska planen och omfattar följande områden: kundfokus, förändring genom innovation och operativ excellens samt kultur och talang, det vi på engelska kalla våra 3 C (Customer Centricity; Change Through Innovation and Operational Excellence; and Culture & Talent). 
 
Av ESG-rapporten för 2020 framgår det tydligt att vi fortsätter att utnyttja vår globala närvaro och storlek för att leverera ledande lösningar inom områden som energieffektivitet, koldioxidneutralitet och kundinnovation. 

Miljöförvaltning 

Vårt engagemang för hållbar byggnation, energieffektivitet och förnybar energi skapar värde för våra kunder. Bland annat har vi genom Prologis SolarSmart-initiativet, en del av Prologis Essentials-programmet, samarbetat med våra kunder och installerat 40 megawatt globalt, vilket gör 2020 till ett av de mest framgångsrika åren hittills. Sedan 2016 har LED-belysning varit vår byggnadsstandard och tillsammans med våra kunder uppnådde vi globalt nästan 50 procent LED-täckning 2020. 
 
2020 markerade också starten för flera smarta byggprojekt i Europa med banbrytande hållbar teknik, material, byggteknik (t.ex. byggnadsmaterial med låga koldioxidutsläpp, lagring av borrhålsenergi, elektriska värmepumpar) och cirkulär byggnadsdesign. Dessa smarta byggnader har satt en helt ny standard för lager och logistik, som effektiviserar våra kunders verksamhet från första dagen och optimerar produktiviteten i takt med att de växer. 
 
 
Prologis meddelade nyligen att vi satt upp ett globalt mål att ha koldioxidneutral byggnation till 2025 som globalt mål och har därigenom tagit en ledande roll när det gäller att hantera en av de största källorna till globala koldioxidutsläpp: byggnaders koldioxidutsläpp. Strax söder om Paris kommer vår nya logistikanläggning Moissy 2 att bli vårt första koldioxidneutrala lager, vilket innebär att 100 procent av byggnads-, drift- och underhållseffekterna undviks, minskas och kompenseras under byggnadens livscykel. Byggnaden saknar gasanslutning och kommer att använda designeffektivitet, solceller på taket, inköpt grön energi och borrhålssystem (BTES) för värme, kyla och el. 
 
Över hela Europa samarbetar vi med den internationella välgörenhetsorganisationen Cool Earth för att finansiera skydd av regnskogsområden motsvarande fem gånger de oundvikliga koldioxidutsläppen från våra byggnader.  

Socialt ansvar 

Våra intressenter är avgörande för våra affärsframgångar. För att öka vårt värde långsiktigt utvecklar vi djupa relationer och främjar våra intressenters intresse. Det innebär att vi skapar en miljö där våra medarbetare kan nå sin fulla potential, där våra produkter och tjänster skapar unika värden för kunderna och där vi främjar ekonomiska möjligheter och välbefinnande i våra samhällen. 
 
Vi löser till exempel våra kunders utmaningar genom att konstruera byggnader för hållbarhet, vilket framgår av The WELL Building Standard ™
 
PARKlife™, ett initiativ från Prologis Europe, erbjuder parkanläggningar och bekvämligheter till kunder, deras anställda och lokala samhällen. Många av våra parker underlättar gröna resealternativ som lättillgänglig kollektivtrafik, EV-laddstationer och säker cykelförvaring, vilket hjälper anställda att arbeta hållbart. Andra har matsalar och foodtrucks som ger våra kunders anställda en mängd olika alternativ att välja bland. Vandringsleder, gym och idrottsanläggningar är också populärt. PARKlife™ är ett synsätt som handlar om att titta på hur vi skapar den bästa miljön av våra gemensamma utrymmen och platser för alla inblandade. 
 
Genom vårt Community Workforce Initiative, ett unikt program för talangutveckling inom logistiksektorn, kan vi frigöra ekonomiska möjligheter för våra samhällen samtidigt som vi hjälper våra kunder att hantera en av deras största smärtpunkter: arbetskraft.  
 
Under covid-19-pandemin stärkte vi vår ställning som en trygg partner till våra intressenter genom vårt åtagande att stötta våra kunder och våra medarbetare. För våra kunder levererade vi personlig skyddsutrustning och implementerade covid-19-protokoll för att skydda våra kunders personalstyrka och deras verksamhet.  

Våra medarbetare är hjärtat i vår verksamhet, som levererar värde till företaget och våra kunder och förverkligar våra hållbarhetsmål. Pandemin gjorde att vi tvingades utvärdera våra fördelar och lägga till flera nya erbjudanden för att stödja våra medarbetares hälsa och välbefinnande
 
Det är viktigt för oss att vara en del av de samhällen vi lever och arbetar i och detta motiverar oss att initiera volontär- och filantropiprojekt, däribland IMPACT DaySpace for good, Dock Doors of Giving och många andra initiativ över hela Europa.  
 
Mer information om vårt engagemang för god bolagsstyrning finns här

Länkar:

Nyare artikel
Logistikfastigheter: Krafterna som styr tillgången på nya logistikfastigheter

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.