Automation och logistikfastigheter: Del 1

Automationens intåg har kraften att revolutionera hela logistikbranschen i grunden. När möjligheterna ökar samtidigt som kostnaderna minskar, blir en snabbare ROI bränslet som driver på utvecklingen.

Tre parallella trender samverkar och driver på automationen inom vårt fastighetsbestånd. Först och främst har COVID lett till större frånvaro som ytterligare förstärker svårigheterna att få tag på arbetskraft. Den andra trenden är att tekniken fortsätter att förbättras, hittar nya användningsområden och sparar pengar. För det tredje så växer arbetsintensiva verksamheter som e-handel snabbt. Verksamheter som har stor nytta av den här teknologin och som också leder utvecklingen.

 

Related Material