Renée Randau Cibuk
Real Estate and Customer Experience, Coordinator

Renée Randau Cibuk - 2019

Renée Randau Cibuk är Administrative Assistant Nordics på Prologis sedan 2015. Hon ger stöd åt teamen inom uthyrning, fastighetsförvaltning, projektledning och marknadsföring.

Som kontorsansvarig hjälper hon de olika teamen i deras dagliga arbete. Hon har ansvar för resor, rapporter, fakturering och administrativa uppgifter. Randau Cibuk ger också stöd åt det lokala marknadsföringsteamet.