Solenergisystem kopplade till Prologis’ globala fastighetsportfölj kan nu generera 500 megawatt energi. Det är en betydande milstolpe som placerar företaget halvvägs till sitt mål om en gigawatt till 2025. Prologis har installerat solenergisystem på sina fastigheter sedan 2005 och uppnådde denna viktiga milstolpe i december 2023.

Det var 2022 som Prologis tillkännagav sitt mål om att uppnå nettoutsläpp för driften och hela värdekedjan senast 2040. Företaget har satt upp etappmål för att följa framstegen, ett av dessa är att uppnå en gigawatt solenergi år 2025. Över Prologis globala fastighetsportfölj har solenergiproduktionen sedan september 2022 ökat med 32 procent (då den uppgick till 378 MW).

I Europa vann Prologis nyligen tio kontrakt för solcellstak som en del av den tyska regeringens senaste anbud enligt lagen om förnybara energikällor (EEG). Prologis var en av de största anbudsgivarna i den 88 kontrakt stora auktionen, och vann kontrakt för varje lämnat bud. De tio nya kontrakten kommer att addera mer än 16 megawatt till Prologis solenergiportfölj och förse energi till över 11 000 tyska hushåll per år. Företaget förväntar sig att kunna hjälpa den tyska regeringen att årligen minska koldioxidutsläppen med cirka 13 300 ton.

Förutom Tyskland samarbetar Prologis med offentliga sektorer på alla sina tolv europeiska marknader för att stödja behoven hos lokala samhällen och företag. Dessa ansträngningar ökar möjligheterna för kommuner och regioner att generera ren, förnybar energi lokalt och skapa en mer motståndskraftig energikälla. Samtidigt som de bidrar till hållbarhetsmålen.

Sean Greany, energichef på Prologis Europa, säger: "Vi är stolta över våra insatser inom produktion och lagring av solenergi, som ger våra kunder och samhällen ökad tillgång till ren, förnybar energi när de övergår från fossila bränslen. Sedan installationen av vår första solpanel 2005 har vi flyttat fram gränserna i branschen. Vi har dragit nytta av vår globala närvaro och lokala expertis, och med hjälp av den kunnat öka produktionen av solenergi och därmed stödja övergången till förnybar energi."

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.